Στοιχεία επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας

// Διεύθυνση

Δημιουργική ΑΤΕ
Γ.Λέκκου & Αιανής
50100
Κοζάνη

// Τηλέφωνο

24610-40947

// Fax

24610-42100


Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Η εταιρεία

Η εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ συστήθηκε το έτος 2002 με έδρα την Κοζάνη, περιοχή δραστηριότητας την Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημόσιου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 17738. Είναι εγγεγραμμένη στο Τ.Ε.Ε. με αύξοντα αριθμό 5104, στον Σ.Α.Τ.Ε. με αριθμό 740. Απασχολεί 4 μηχανικούς, 2 τεχνολόγους και 1 υπάλληλο γραφείου, ελέγχεται λογιστικά με λογιστήριο και ορκωτό λογιστή και συνεργάζεται κατά περίπτωση με 30 εξειδικευμένα συνεργεία εκτελέσεως επιμέρους εργασιών κατά την κατασκευή δημόσιου ή ιδιωτικού έργου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Η εταιρεία λειτουργεί με ίδια κεφάλαια και δεν υπάρχουν δανειακές ανάγκες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ αποτελεί συνέχεια της εταιρείας Α. ΨΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ  η οποία συστήθηκε το 1996.